Hlavní obsah

сдать

Dokonavé slovesoсдам, сдашь, сдаст, сдади́м, сдади́те, сдаду́т; сдал, сдала́, сда́ло; сдай; сда́нный; сдан, сдана́

  1. dát, odevzdat, předat věci ap.
  2. pronajmout pokoj, chatu ap.Я хочу́ сдать в аре́нду нежило́й объе́кт.Chci pronajmout nebytový objekt.
  3. vydat bez odporu ap., vzdát boj ap.
  4. zeslabit, zmenšit, ubrat
  5. vrátit nazpět přeplatek ap.сдать с рубля́ ме́лочьюvrátit drobné na rubl
  6. rozdat karty
  7. udělat, složit, vykonat maturitu ap.сдать экза́мен в срокudělat včas zkoušku

Vyskytuje se v

ключ: стро́ить/сдать дом под ключstavět dům na klíč

аре́нда: сдать в аре́ндуpronajmout auto ap. - půjčit za poplatek

зачёт: сдать зачётudělat zápočet

наём: сдам в наёмpronajmu, dám do nájmu

се́ссия: сдать се́ссиюudělat všechny zkoušky

экза́мен: сдать экза́менudělat zkoušku

nerv: Povolily mu nervy.У него́ не́рвы развинти́лись/сда́ли.

rezignovat: rezignovat na (svou) funkciсдать до́лжность, сложи́ть с себя́ полномо́чия, отказа́ться от до́лжности

archiv: uložit do archivuсдать в архи́в

darovat: med. darovat krevсдать кровь

dostatečná: udělat zkoušku na dostatečnouсдать экза́мен на удовлетвори́тельно

kabát: odevzdat kabát v šatněсдать пальто́ в гардеро́б

nájem: dát do nájmuсдать в наём

odevzdat: odevzdat kabát v šatněсдать пальто́ в гардеро́б

odložit: odložit (si) kabát v šatněсдать пальто́ в гардеро́б

polevit: Mráz polevil.Моро́з сдал.

položit: položit funkciсдать до́лжность

pronajmout: Pronajmu dvoupokojový byt.Сдам в наём двухко́мнатную кварти́ру.

sběr: dát co do sběruсдать что в ути́ль

složit: Zkoušky složil na výbornou.Экза́мены сдал на отли́чно.

složit: složit zkoušku z dějepisuсдать исто́рию

udělat: udělat zkouškuсдать экза́мен

uložit: uložit do archivuсдать в архи́в

úschova: dát do úschovyсдать на хране́ние

vykonat: úspěšně vykonat zkouškuуда́чно сдать экза́мен

založit: založit ad actaсдать в архи́в

zápočet: udělat zápočetсдать зачёт

zkouška: složit zkoušku z čehoсдать экза́мен по чему

levý: udělat co levou zadníсдать что на ша́ру

povolit: přen. Promiňte, povolily mi nervy.Прости́те, у меня́ не́рвы сда́ли.

železo: Patří do starého železa.Его́ на́до списа́ть/сдать в тира́ж.