Hlavní obsah

dostatečná

Vyskytuje se v

dostatečný: dostatečný důkazдоста́точное доказа́тельство

ни́зкий: nedostatečná kvalifikaceни́зкая квалифика́ция

dostatečná: udělat zkoušku na dostatečnouсдать экза́мен на удовлетвори́тельно