Hlavní obsah

переда́ть

Dokonavé sloveso-а́м, -а́шь, -а́ст, -ади́м, -ади́те, -аду́т; переда́й; переда́л/пе́редал, передала́, пе́редало/переда́ло; пе́реданный; -ан, -ана́/-ана, -ано

  1. předat, odevzdat, dát
  2. sdělit, vyřídit, vzkázatпереда́ть приве́т комуvyřídit pozdrav komu, pozdravovat koho
  3. что předat se dát víc o co
  4. uvést, odvysílat film ap., přenést signál ap.
  5. přenést, roznést, rozšířit infekci ap.
  6. vyjádřit, zachytit, vystihnout myšlenky ap.

Vyskytuje se v

приве́т: переда́ть приве́т комуpozdravovat koho, vyřídit pozdrav komu

pozdrav: Переда́йте ему́ приве́т от меня́.Vyřiďte mu ode mě pozdrav.

pozdravovat: Переда́й(те) (мой) приве́т отцу́.Pozdravuj(te) ode mne otce.

předat: переда́ть де́ло в компете́нтную инста́нциюpředat věc kompetentní instanci

převést: переда́ть иму́щество кому, переписа́ть иму́щество на когоpřevést majetek na koho

štafeta: переда́ть эстафе́туpředat štafetu

vyjádřit: вы́разить что на слова́х, переда́ть что слова́миvyjádřit co slovy

vyřídit: переда́ть приве́тvyřídit pozdrav

vzkázat: Прошу́ переда́ть ему́, что...Vzkažte mu prosím, že...

žezlo: переда́ть ски́петр своему́ насле́дникуpředat žezlo svému nástupci

переда́ть: переда́ть приве́т комуvyřídit pozdrav komu, pozdravovat koho