Hlavní obsah

передать

Vyskytuje se v

приве́т: pozdravovat koho, vyřídit pozdrav komuпереда́ть приве́т кому

pozdrav: Vyřiďte mu ode mě pozdrav.Переда́йте ему́ приве́т от меня́.

pozdravovat: Pozdravuj(te) ode mne otce.Переда́й(те) (мой) приве́т отцу́.

předat: předat věc kompetentní instanciпереда́ть де́ло в компете́нтную инста́нцию

převést: převést majetek na kohoпереда́ть иму́щество кому, переписа́ть иму́щество на кого

štafeta: předat štafetuпереда́ть эстафе́ту

vyjádřit: vyjádřit co slovyвы́разить что на слова́х, переда́ть что слова́ми

vyřídit: vyřídit pozdravпереда́ть приве́т

vzkázat: Vzkažte mu prosím, že...Прошу́ переда́ть ему́, что...

žezlo: předat žezlo svému nástupciпереда́ть ски́петр своему́ насле́днику

переда́ть: vyřídit pozdrav komu, pozdravovat kohoпереда́ть приве́т кому