Hlavní obsah

отда́ть

Dokonavé sloveso-а́м, -а́шь, -а́ст, -ади́м, -ади́те, -аду́т; -а́й; -ал/-а́л, -ала́, -ало/-а́ло; -а́вший; о́тданныйъ -ан, -ана́/-ана, -ано; -а́в/-а́вши

  1. отда́ть пас sport.přihrát
  2. отда́ть жи́знь за что položit život za co

Vyskytuje se v

за́муж: отда́ть за́муж кого за когоdát za manželku komu, provdat za koho

справедли́вость: отда́ть справедли́вость кому/чемуocenit podle zásluhy koho/co, nechat, přiznat co komu/čemu

честь: отда́ть честьvzdát hold komu/čemu, salutovat komu

внаём: отда́ть внаёмpronajmout komu

до́лжное: На́до отда́ть ему́ до́лжное,...To se (mu) musí nechat,...

зало́г: отда́ть в зало́гdát do zástavy

кусо́к: гото́в отда́ть после́дний кусо́кrozdělil by se o poslední sousto, dal by první poslední

пас: отда́ть пасpřihrát

ремо́нт: отда́ть в ремо́нтdát do opravy

сти́рка: отда́ть (руба́шку) в сти́ркуdát vyprat (košili)

коне́ц: отда́ть концы́umřít, odvázat přístavní lano

разграбле́ние: отда́ть го́род на разграбле́ниеvydat město v plen

všanc: vydat všancотда́ть на произво́л

vyvést: nechat koho vyvést ze sáluотда́ть распоряже́ние вы́вести кого из за́ла

zpět: dát zpět při placeníотда́ть сда́чу

hlas: dát komu hlasотда́ть го́лос за кого

hostování: sport. poslat na hostování hráče ap.отда́ть в аре́нду

oprava: dát do opravyотда́ть что в ремо́нт, отда́ть что в почи́нку

přihrát: přihrát na gólотда́ть результати́вный пас

rozehrát: rozehrát pukотда́ть ша́йбу

ruka: dát do dobrých rukouотда́ть в хоро́шие ру́ки

spravit: nechat si spravit coотда́ть в почи́нку что

spustit: spustit kotvuотда́ть я́корь

vrátit: vrátit dluhотда́ть долг

vydat: vydat rozkazотда́ть прика́з

vzdát: vzdát holdотдать по́чести кому/чему, почти́ть кого/что

vzhůru: být bradou vzhůru mrtevотда́ть концы́, lid. отки́нуть санда́лии, протяну́ть но́ги