Hlavní obsah

отда́ть

Dokonavé sloveso-а́м, -а́шь, -а́ст, -ади́м, -ади́те, -аду́т; -а́й; -ал/-а́л, -ала́, -ало/-а́ло; -а́вший; о́тданныйъ -ан, -ана́/-ана, -ано; -а́в/-а́вши

  1. отда́ть пас sport.přihrát
  2. отда́ть жи́знь за что položit život za co

Vyskytuje se v

отда́ть: отда́ть пасpřihrát

справедли́вость: отда́ть справедли́вость кому/чемуocenit podle zásluhy koho/co, nechat, přiznat co komu/čemu

честь: отда́ть честьvzdát hold komu/čemu, salutovat komu

внаём: отда́ть внаёмpronajmout komu

до́лжное: На́до отда́ть ему́ до́лжное,...To se (mu) musí nechat,...

кусо́к: гото́в отда́ть после́дний кусо́кrozdělil by se o poslední sousto, dal by první poslední

ремо́нт: отда́ть в ремо́нтdát do opravy

коне́ц: отда́ть концы́umřít, odvázat přístavní lano

разграбле́ние: отда́ть го́род на разграбле́ниеvydat město v plen

všanc: отда́ть на произво́лvydat všanc

vyvést: отда́ть распоряже́ние вы́вести кого из за́лаnechat koho vyvést ze sálu

zpět: отда́ть сда́чуdát zpět při placení

hlas: отда́ть го́лос за когоdát komu hlas

hostování: отда́ть в аре́ндуsport. poslat na hostování hráče ap.

oprava: отда́ть что в ремо́нт, отда́ть что в почи́нкуdát do opravy

přihrát: отда́ть результати́вный пасpřihrát na gól

rozehrát: отда́ть ша́йбуrozehrát puk

ruka: отда́ть в хоро́шие ру́киdát do dobrých rukou

spravit: отда́ть в почи́нку чтоnechat si spravit co

spustit: отда́ть я́корьspustit kotvu

vrátit: отда́ть долгvrátit dluh

vydat: отда́ть прика́зvydat rozkaz

vzdát: отдать по́чести кому/чему, почти́ть кого/чтоvzdát hold

vzhůru: отда́ть концы́, lid. отки́нуть санда́лии, протяну́ть но́гиbýt bradou vzhůru mrtev

за́муж: отда́ть за́муж кого за когоdát za manželku komu, provdat za koho