Hlavní obsah

сдать

Vyskytuje se v

аре́нда: pronajmout auto ap. - půjčit za poplatekсдать в аре́нду

наём: pronajmu, dám do nájmuсдам в наём

сдать: Chci pronajmout nebytový objekt.Я хочу́ сдать в аре́нду нежило́й объе́кт.

се́ссия: udělat všechny zkouškyсдать се́ссию

экза́мен: udělat zkouškuсдать экза́мен

nerv: Povolily mu nervy.У него́ не́рвы развинти́лись/сда́ли.

rezignovat: rezignovat na (svou) funkciсдать до́лжность, сложи́ть с себя́ полномо́чия, отказа́ться от до́лжности

archiv: uložit do archivuсдать в архи́в

darovat: med. darovat krevсдать кровь

dostatečná: udělat zkoušku na dostatečnouсдать экза́мен на удовлетвори́тельно

kabát: odevzdat kabát v šatněсдать пальто́ в гардеро́б

nájem: dát do nájmuсдать в наём

odevzdat: odevzdat kabát v šatněсдать пальто́ в гардеро́б

odložit: odložit (si) kabát v šatněсдать пальто́ в гардеро́б

polevit: Mráz polevil.Моро́з сдал.

položit: položit funkciсдать до́лжность

pronajmout: Pronajmu dvoupokojový byt.Сдам в наём двухко́мнатную кварти́ру.

sběr: dát co do sběruсдать что в ути́ль

složit: Zkoušky složil na výbornou.Экза́мены сдал на отли́чно.

udělat: udělat zkouškuсдать экза́мен

uložit: uložit do archivuсдать в архи́в

úschova: dát do úschovyсдать на хране́ние

vykonat: úspěšně vykonat zkouškuуда́чно сдать экза́мен

založit: založit ad actaсдать в архи́в

zápočet: udělat zápočetсдать зачёт

zkouška: složit zkoušku z čehoсдать экза́мен по чему

levý: udělat co levou zadníсдать что на ша́ру

povolit: přen. Promiňte, povolily mi nervy.Прости́те, у меня́ не́рвы сда́ли.

železo: Patří do starého železa.Его́ на́до списа́ть/сдать в тира́ж.

ключ: stavět dům na klíčстро́ить/сдать дом под ключ