Hlavní obsah

nerv

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (svazek výběžků nerv. buněk) нервzrakové nervyзри́тельные не́рвы
  2. nervy (nervová soustava) не́рвыPovolily mu nervy.У него́ не́рвы развинти́лись/сда́ли.hrát komu na nervyигра́ть на чьих не́рвахhovor. jít/lézt komu na nervyде́йствовать на не́рвы кому

Vyskytuje se v

pocuchaný: расстро́енные не́рвыpocuchané nervy

sedací: седа́лищный нервanat. sedací nerv

špagát: не́рвы как кана́ты, стальны́е не́рвы у когоmít nervy jako špagáty

uzlíček: комо́к не́рвовuzlíček nervů

zrakový: зри́тельный нервanat. zrakový nerv

železný: желе́зные не́рвыželezné nervy

hybný: дви́гательный нервhybný nerv

podráždění: раздраже́ние не́рвовpodráždění nervů

válka: война́ не́рвовválka nervů

ocel: стальны́е не́рвыpřen. nervy z oceli

povolit: Прости́те, у меня́ не́рвы сда́ли.přen. Promiňte, povolily mi nervy.

provaz: стальны́е не́рвыnervy jako provazy

rupnout: У него́ кры́ша пое́хала.Ruply mu nervy.

téct: Не́рвы у него́ не выде́рживают.Tečou mu nervy.

нерв: тройни́чный нервtrojklaný nerv

оско́мина: наби́ть оско́минуzprotivit se, lézt na nervy

зри́тельный: зри́тельный нервzrakový nerv

трепа́ть: трепа́ть не́рвыrozčilovat, jít na nervy, drásat nervy

nerv: зри́тельные не́рвыzrakové nervy