Hlavní obsah

nervový

Přídavné jméno

  • не́рвныйanat. centrální nervový systémцентра́льная не́рвная систе́маmed. nervové zhrouceníне́рвное расстро́йствоanat. nervová zakončeníне́рвные оконча́ния

Vyskytuje se v

centrální: anat. centrální nervová soustavaцентра́льная не́рвная систе́ма

soustava: anat. centrální nervová soustavaцентра́льная не́рвная систе́ма

vlákno: anat. svalová/nervová vláknaмы́шечные/не́рвные воло́кна

vzruch: biol. nervový vzruchне́рвное возбужде́ние

záchvat: med. nervový záchvatне́рвный припа́док

zakončení: fyziol. nervová zakončeníне́рвные оконча́ния

systém: med. cévní/dýchací/nervový systémсосу́дистая/дыха́тельная/не́рвная систе́ма

ústředí: anat. zrakové/nervové ústředíзри́тельный/не́рвный центр

uzlina: nervová uzlinaне́рвный у́зел, га́нглий

zhroucení: psych. nervové zhrouceníне́рвное расстро́йство

и́мпульс: не́рвный и́мпульсnervový impulz

не́рвный: не́рвная систе́маnervový systém

не́рвный: не́рвные боле́зниnervová onemocnění

по́чва: на не́рвной по́чвеnervového původu onemocnění ap.