Hlavní obsah

systém

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (celek) систе́маvolební systémизбира́тельная систе́ма
  2. (soubor orgánů) систе́маmed. cévní/dýchací/nervový systémсосу́дистая/дыха́тельная/не́рвная систе́ма
  3. (struktura) систе́ма, структу́ра, укла́дdaňový systémсисте́ма нало́гов
  4. (zařízení) систе́ма, аппара́тzavlažovací systémороси́тельная систе́маvýp. operační systémоперацио́нная систе́ма, ОС
  5. (organizace, fungování ap.) систе́ма

Vyskytuje se v

imunitní: имму́нная систе́маimunitní systém

jeskynní: пеще́рная систе́маjeskynní systém

kanalizační: систе́ма канализа́ции, канализацио́нная систе́маkanalizační systém

lístkový: ка́рточная систе́маlístkový systém

naváděcí: систе́ма наведе́ния (раке́т)voj. naváděcí (raketový) systém

nervový: центра́льная не́рвная систе́маanat. centrální nervový systém

operační: операцио́нная систе́маvýp. operační systém

poměrný: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém

přídělový: ка́рточная систе́маlístkový přídělový systém

většinový: мажорита́рная избира́тельная систе́маvětšinový volební systém

volební: избира́тельная систе́маvolební systém

docházkový: систе́ма учёта рабо́чего вре́мениdocházkový systém

endokrinní: эндокри́нная систе́маendokrinní systém

kamerový: систе́ма видеонаблюде́нияkamerový systém bezpečnostní

lymfatický: лимфати́ческая систе́маlymfatický systém

oběhový: кровено́сная систе́маmed. oběhový systém

penzijní: пенсио́нная систе́маpenzijní systém

řídicí: систе́ма управле́нияřídicí systém

varovný: систе́ма ра́ннего предупрежде́нияvarovný systém

vyhledávací: поиско́вая систе́маvýp. vyhledávací systém

výpadek: сбой систе́мыvýpadek systému

zabezpečovací: систе́мы безопа́сностиzabezpečovací systémy

zavlažovací: систе́ма ороше́нияzavlažovací systém

избира́тельный: избира́тельная систе́маvolební systém

интеллектуа́льный: интеллектуа́льные систе́мыinteligentní systémy

не́рвный: не́рвная систе́маnervový systém

операцио́нный: операцио́нная систе́маoperační systém

пропорциона́льный: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém

ба́лльный: ба́лльная систе́ма оце́нки уча́щихсяbodový systém hodnocení studentů

взлома́ть: взлома́ть систе́муnabourat se do systému

systém: избира́тельная систе́маvolební systém