Hlavní obsah

většinový

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

zastoupení: пропорциона́льное/мажорита́рное/парите́тное представи́тельствоpoměrné/většinové/paritní zastoupení

většinový: мажорита́рная избира́тельная систе́маvětšinový volební systém