Hlavní obsah

porucha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poškození, závada) поло́мка, поме́ха, дефе́ктodstranit poruchuустрани́ть поло́мкуporucha spojeníнаруше́ние свя́зи
  2. (změna k horšímu) наруше́ние, расстро́йство чегоmed. poruchy řečiнаруше́ние ре́чиpsych. duševní/nervová poruchaдуше́вное/не́рвное расстро́йствоmed. porucha tráveníрасстро́йство пищеваре́ния

Vyskytuje se v

frontální: фронта́льное возмуще́ниеfrontální porucha

specifický: специфи́ческие наруше́ния обуче́нияpsych. specifické poruchy učení

funkční: функциона́льное расстро́йствоmed. funkční porucha organismu

trávení: расстро́йство пищеваре́нияporucha trávení

наруше́ние: наруше́ние снаporucha spánku

пищеваре́ние: расстро́йство пищеваре́нияporucha trávení

кровообраще́ние: наруше́ние кровообраще́нияporuchy krevního oběhu

эре́кция: наруше́ние эре́кцииporucha erekce

porucha: наруше́ние свя́зиporucha spojení