Hlavní obsah

porucha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poškození, závada) поло́мка, поме́ха, дефе́ктodstranit poruchuустрани́ть поло́мкуporucha spojeníнаруше́ние свя́зи
  2. (změna k horšímu) наруше́ние, расстро́йство чегоmed. poruchy řečiнаруше́ние ре́чиpsych. duševní/nervová poruchaдуше́вное/не́рвное расстро́йствоmed. porucha tráveníрасстро́йство пищеваре́ния

Vyskytuje se v

frontální: frontální poruchaфронта́льное возмуще́ние

specifický: psych. specifické poruchy učeníспецифи́ческие наруше́ния обуче́ния

funkční: med. funkční porucha organismuфункциона́льное расстро́йство

trávení: porucha tráveníрасстро́йство пищеваре́ния

porucha: porucha spojeníнаруше́ние свя́зи