Hlavní obsah

onemocnění

Podstatné jméno, rod střední

  • заболева́ние, боле́зньprevence onemocněníпрофила́ктика заболева́нийmed. virové onemocněníви́русное заболева́ниеmed. plísňová onemocněníгрибко́вые заболева́нияmed. vředové onemocněníя́звенная боле́зньmed. onemocnění srdceболе́зни се́рдца

Vyskytuje se v

akutní: med. akutní onemocněníо́строе заболева́ние

opakovaný: opakované onemocněníповто́рное заболева́ние

infekční: infekční onemocněníинфекцио́нное заболева́ние

kloubní: kloubní onemocněníзаболева́ние суста́вов

nádorový: nádorová onemocněníо́пухолевые заболева́ния

podlehnout: podlehnout srdečnímu onemocněníумере́ть от боле́зни се́рдца

virový: virové onemocněníви́русное заболева́ние

vředový: vředové onemocněníя́звенная боле́знь

не́рвный: nervová onemocněníне́рвные боле́зни

аллерги́ческий: alergická onemocněníаллерги́ческие боле́зни

заболева́ние: virové onemocněníви́русное заболева́ние

насле́дственный: dědičné onemocněníнасле́дственное заболева́ние

я́звенный: vředové onemocněníя́звенная боле́знь

распозна́ть: diagnostikovat onemocněníраспозна́ть боле́знь

onemocnění: med. virové onemocněníви́русное заболева́ние