Hlavní obsah

zrakový

Odvozená slova

zrak

Vyskytuje se v

nerv: зри́тельные не́рвыzrakové nervy

přelud: обма́н зре́нияzrakový přelud

ústrojí: о́рганы зре́ния/вку́са/слу́хаzrakové/chuťové/sluhové ústrojí

iluze: обма́н зре́нияzraková iluze

postižení: наруше́ние зре́ния/слу́хаzrakové/sluchové postižení

ústředí: зри́тельный/не́рвный центрanat. zrakové/nervové ústředí

галлюцина́ция: зри́тельная/слухова́я галлюцина́цияzraková/sluchová halucinace

зри́тельный: зри́тельный нервzrakový nerv

ощуще́ние: зри́тельное ощуще́ниеzrakový vjem

zrakový: опти́ческий обма́нzrakový klam