Hlavní obsah

экза́мен

Vyskytuje se v

вступи́тельный: вступи́тельный экза́менpřijímací zkouška

выпускно́й: сдава́ть выпускны́е экза́меныskládat závěrečné zkoušky

заключи́тельный: заключи́тельный экза́менzávěrečná zkouška

по: экза́мен по матема́тикеzkouška z matematiky

репетицио́нный: репетицио́нный экза́менzkouška nanečisto

сдать: сдать экза́мен в срокudělat včas zkoušku

diferenční: перехо́дный экза́менdiferenční zkoušky

opravný: переэкзамено́вка, втори́чный экза́менopravná zkouška

přijímací: вступи́тельные экза́меныpřijímací zkoušky

státní: госэкза́мен, госуда́рственный экза́менstátní zkouška

talentový: тво́рческий экза́менtalentová zkouška

závěrečný: госуда́рственный экза́менstátní závěrečná zkouška

zkouška: вступи́тельный/выпускно́й экза́менpřijímací/závěrečná zkouška

biflovat (se): зубри́ть к экза́менамbiflovat se na zkoušky

dělat: сдава́ть вступи́тельный экза́менdělat přijímací zkoušku

dostatečná: сдать экза́мен на удовлетвори́тельноudělat zkoušku na dostatečnou

maturitní: выпускно́й экза́мен, экза́мен на аттеста́т зре́лостиmaturitní zkouška

neuspět: провали́ться на экза́мене по анато́мииneuspět u zkoušky z anatomie

obstát: вы́держать экза́менobstát u zkoušky

plavat: пла́вать на экза́менеplavat při zkoušce

podrobit se: держа́ть экза́менpodrobit se zkoušce

probíhat: Иду́т вступи́тельные экза́мены.Probíhají přijímací zkoušky.

propadnout: провали́ться на экза́мене/завали́ть экза́мен по матема́тикеpropadnout u zkoušky z matematiky

přeložit: перенести́ экза́мен на о́сеньpřeložit zkoušku na podzim

připravit se: подгото́виться к экза́менуpřipravit se ke zkoušce

připravovat se: гото́виться к заня́тиям/экза́менамpřipravovat se do školy/na zkoušky

rigorózní: экза́мен на сте́пень до́ктораrigorózní zkouška

skládat: сдава́ть выпускно́й экза́менskládat závěrečnou zkoušku

složit: Экза́мены сдал на отли́чно.Zkoušky složil na výbornou.

udělat: сдать экза́менudělat zkoušku

ústní: у́стный экза́менústní zkouška

vykonat: уда́чно сдать экза́менúspěšně vykonat zkoušku

zápočet: зачёты и экза́меныzápočty a zkoušky

nanečisto: предвари́тельный экза́менzkouška nanečisto

rupnout: провали́ться на экза́менеrupnout u zkoušky

экза́мен: сдать экза́менudělat zkoušku