Hlavní obsah

přijímací

Vyskytuje se v

pohovor: přijímací pohovor (do práce)собесе́дование при приёме на рабо́ту

zkouška: přijímací/závěrečná zkouškaвступи́тельный/выпускно́й экза́мен

dělat: dělat přijímací zkouškuсдава́ть вступи́тельный экза́мен

probíhat: Probíhají přijímací zkoušky.Иду́т вступи́тельные экза́мены.

вступи́тельный: přijímací zkouškaвступи́тельный экза́мен

испыта́ние: přijímací zkouškyприёмные испыта́ния

přijímací: přijímací staniceприёмная ста́нция