Hlavní obsah

přijatý

Vyskytuje se v

místo: Přijměte místo!Сади́тесь!

bezpečnostní: přijmout bezpečnostní opatřeníприня́ть ме́ры безопа́сности

demise: přijmout demisiприня́ть отста́вку

dík: s díky přijmout/odmítnoutс благода́рностью приня́ть/отказа́ться

předběžný: přijmout předběžná opatřeníприня́ть предвари́тельные ме́ры

přijmout: přijmout nabídku/objednávkuприня́ть предложе́ние/зака́з

účast: přijmout účastприня́ть уча́стие

usnesení: přijmout usneseníприня́ть резолю́цию

аудие́нция: přijmout koho, setkat se s kýmдать аудие́нцию кому

приня́ть: přijmout funkci řediteleприня́ть пост дире́ктора

объя́тие: přijmout/přivítat s otevřenou náručíприня́ть/встре́тить с распростёртыми объя́тиями