Hlavní obsah

přijatý

Vyskytuje se v

místo: Сади́тесь!Přijměte místo!

bezpečnostní: приня́ть ме́ры безопа́сностиpřijmout bezpečnostní opatření

demise: приня́ть отста́вкуpřijmout demisi

dík: с благода́рностью приня́ть/отказа́тьсяs díky přijmout/odmítnout

předběžný: приня́ть предвари́тельные ме́рыpřijmout předběžná opatření

přijmout: приня́ть предложе́ние/зака́зpřijmout nabídku/objednávku

účast: приня́ть уча́стиеpřijmout účast

usnesení: приня́ть резолю́циюpřijmout usnesení

аудие́нция: дать аудие́нцию комуpřijmout koho, setkat se s kým

приня́ть: приня́ть пост дире́ктораpřijmout funkci ředitele

объя́тие: приня́ть/встре́тить с распростёртыми объя́тиямиpřijmout/přivítat s otevřenou náručí