Hlavní obsah

přijetí

Vyskytuje se v

místo: Přijměte místo!Сади́тесь!

bezpečnostní: přijmout bezpečnostní opatřeníприня́ть ме́ры безопа́сности

demise: přijmout demisiприня́ть отста́вку

dík: s díky přijmout/odmítnoutс благода́рностью приня́ть/отказа́ться

chvíle: Autobus přijede každou chvíli.Авто́бус вот-вот придёт.

předběžný: přijmout předběžná opatřeníприня́ть предвари́тельные ме́ры

přijmout: přijmout nabídku/objednávkuприня́ть предложе́ние/зака́з

srdečný: Děkuji za srdečné přijetí.Спаси́бо за тёплый приём.

účast: přijmout účastприня́ть уча́стие

usnesení: přijmout usneseníприня́ть резолю́цию

аудие́нция: přijmout koho, setkat se s kýmдать аудие́нцию кому

да: Přijedeš, že ano?Ты прие́дешь, да?

из-за: přijet ze zámoříприе́хать из-за мо́ря

как: Jakmile přijedu, napíšu.Как то́лько прие́ду, напишу́.

подойти́: Přijel vlak.По́езд подошёл.

приня́ть: přijmout funkci řediteleприня́ть пост дире́ктора

сторона́: přijet zlevaподъе́хать с ле́вой стороны́

тако́й-то: přijet tolikátého a tolikátéhoприе́хать тако́го-то числа́

объя́тие: přijmout/přivítat s otevřenou náručíприня́ть/встре́тить с распростёртыми объя́тиями

přijet: přijet pozdě k večeřiопозда́ть на у́жин