Hlavní obsah

odmítnutí

Vyskytuje se v

dík: s díky přijmout/odmítnoutс благода́рностью приня́ть/отказа́ться

odmítnout: odmítnout kandidaturuотвести́ кандидату́ру

odmítnout: odmítnout vypovídatотказа́ться дава́ть показа́ния

odmítnout: odmítnout prosbuотказа́ть в про́сьбе

odmítnout: odmítnout žádostотклони́ть заявле́ние

pohoršeně: pohoršeně odmítnoutотве́ргнуть с негодова́нием

категори́чный: категори́чный отка́зkategorické odmítnutí

отвести́: отвести́ заявле́ниеodmítnout žádost

отказа́ть: отказа́ть в по́мощиodmítnout pomoc