Hlavní obsah

souhlas

Vyskytuje se v

bezvýhradný: bezvýhradný souhlasбезогово́рочное согла́сие

jednomyslný: jednomyslný souhlasединоду́шное согла́сие

nesouhlasit: S tím nesouhlasím.С э́тим я не согла́сен.

plně: Plně s Vámi souhlasím.Я с Ва́ми вполне́ согла́сен.

projevit: projevit nesouhlas s čímоспо́рить что

souhlasit: Souhlasíte?Вы согла́сны?

výhrada: Souhlasím, ale s výhradami.Я согла́сен, но с огово́рками.

vyžádat si: vyžádat si souhlas s čímзапроси́ть согла́сие на что

zakývat: zakývat na souhlasкивну́ть в знак согла́сия

zásada: V zásadě souhlasím.В при́нципе я согла́сен.

mlčení: Mlčení znamená souhlas.Молча́ние знак согла́сия.

ве́рно: To souhlasí.Э́то ве́рно.

абсолю́тно: Naprosto souhlasím.Я абсолю́тно согла́сен.

дава́ть: dávat souhlas komu k čemu, souhlasit s kým/čímдава́ть согла́сие

дать: dát souhlas komu k čemu, odsouhlasit coдать согла́сие

несогла́сие: vyjádřit svůj nesouhlasвы́разить своё несогла́сие

нет: Ne, nesouhlasím.Нет, (я) не согла́сен.

неуже́ли: Opravdu souhlasil?Неуже́ли он согласи́лся?

обою́дный: za oboustranného souhlasuпо обою́дному согла́сию

по́лностью: Plně s vámi souhlasím.По́лностью с ва́ми согла́сен.

раздели́ть: souhlasit se stanoviskem kohoраздели́ть чью то́чку зре́ния

с: na základě/díky souhlasuс одобре́ния

согла́сие: po oboustranném souhlasuпо обою́дному согла́сию

звук: Souhlasil, ani nehlesl.Без зву́ка согласи́лся.