Hlavní obsah

vyžádat si

Vyskytuje se v

oběť: востре́бовать же́ртвыvyžádat si oběti

vyžádat si: запроси́ть согла́сие на чтоvyžádat si souhlas s čím