Hlavní obsah

mlčení

Vyskytuje se v

mlčet: Сиди́т и молчи́т.Sedí a mlčí.

přecházet: обходи́ть молча́ниемpřecházet mlčením

zavládnout: Воцари́лось молча́ние.Zavládlo mlčení.

hrob: нем как ры́баmlčí jako hrob

prolomit: нару́шить молча́ниеprolomit mlčení

ryba: Он молчи́т как ры́ба/сло́вно воды́ в рот набра́л.Mlčí jako ryba.

souhlasit: Молча́ние - знак согла́сия.Kdo mlčí, souhlasí.

база́р: Конча́й база́р!Zmlkni!, Mlč!, Přestaň žvanit!

что: Что же ты молчи́шь?Proč mlčíš?

вода́: Как воды́ в рот набра́л.Drží jazyk za zuby., Mlčí jako hrob.

немо́й: нем как ры́баmlčí jako hrob

согла́сие: Молча́ние - знак согла́сия.Mlčení znamená souhlas.

язы́к: язы́к проглоти́тьspolknout jazyk, mlčet

mlčení: храни́ть молча́ниеzachovávat mlčení