Hlavní obsah

přijetí

Vyskytuje se v

místo: Přijměte místo!Сади́тесь!

bezpečnostní: přijmout bezpečnostní opatřeníприня́ть ме́ры безопа́сности

demise: přijmout demisiприня́ть отста́вку

dík: s díky přijmout/odmítnoutс благода́рностью приня́ть/отказа́ться

chvíle: Autobus přijede každou chvíli.Авто́бус вот-вот придёт.

předběžný: přijmout předběžná opatřeníприня́ть предвари́тельные ме́ры

přijmout: přijmout nabídku/objednávkuприня́ть предложе́ние/зака́з

srdečný: Děkuji za srdečné přijetí.Спаси́бо за тёплый приём.

účast: přijmout účastприня́ть уча́стие

usnesení: přijmout usneseníприня́ть резолю́цию

přijet: přijet pozdě k večeřiопозда́ть на у́жин