Hlavní obsah

recepce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (oficiální pohoštění) приём, банке́тuspořádat recepci na čí počestустро́ить приём в честь кого/чего
  2. (přijímací kancelář) бюро́ обслу́живания(v hotelu) конто́рка портье́(ve firmě ap.) сто́йка приёмаhotelová recepceадминистра́ция гости́ницы, слу́жба размеще́нияKlíč nechejte na recepci.Ключ оста́вьте у администра́тора.
  3. odb.(vnímání, chápání) восприя́тие, реце́пция