Hlavní obsah

vyhození

Vyskytuje se v

pojistka: Vyhodilo to pojistky.Э́то вы́шибло предохрани́тель.

smetí: vyhodit do smetíвы́бросить в му́сор

dlažba: vyhodit koho na dlažbuвы́бросить кого на у́лицу

kopýtko: vyhodit si z kopýtkaкутну́ть, гульну́ть

povětří: vyhodit co do povětříвзорва́ть что

sedlo: vyhodit koho ze sedla zbavit postaveníвы́вести кого из игры́, обойти́ кого

ulice: vyhodit koho na uliciвы́бросить/вы́кинуть на у́лицу кого

вы́бросить: vyhodit do smetíвы́бросить в му́сор

вы́кинуть: vyhodit koho na ulici, vyhnatвы́кинуть на у́лицу кого

я́корь: vyhodit kotvu, přen. zakotvit, zůstatбро́сить я́корь

вы́шибить: vyhodit koho ze sedlaвы́шибить из седла́ кого

сгора́ть: Jeho boty jsou po dvou měsících na vyhození.На нём о́бувь сгора́ет в два ме́сяца.

спусти́ть: vyhodit koho zavřenými dveřmiспусти́ть кого с ле́стницы

vyhodit: vyhodit odpadky do popelniceвы́бросить му́сор в (мусо́рный) бак