Hlavní obsah

вы́бросить

Dokonavé sloveso-ошу, -осишь; -ошенный

  1. vyhodit, odstranitвы́бросить в му́сорvyhodit do smetí
  2. přen., hovor.vyrazit, vyhnat, vyhodit z práce ap.вы́бросить кого на у́лицуvyrazit koho na dlažbu
  3. vytáhnout, vyvěsit vlajku ap.вы́бросить бе́лый флагvyvěsit bílý prapor, vzdát se
  4. hovor.spustit, nasměrovat, poslat

Vyskytuje se v

борт: hodit koho/co přes palubu, zbavit se koho/čehoвы́кинуть/вы́бросить за борт кого/что

smetí: vyhodit do smetíвы́бросить в му́сор

uvést: uvést zboží na trhвы́вести/вы́бросить това́р на ры́нок

vyhodit: vyhodit odpadky do popelniceвы́бросить му́сор в (мусо́рный) бак

dlažba: vyhodit koho na dlažbuвы́бросить кого на у́лицу

hlava: Pusť to z hlavy.Вы́брось э́то из головы́.

ulice: vyhodit koho na uliciвы́бросить/вы́кинуть на у́лицу кого

вы́бросить: vyvěsit bílý prapor, vzdát seвы́бросить бе́лый флаг