Hlavní obsah

vyhodit

Dokonavé sloveso

  1. (dostat do výše) вски́нуть, подбро́сить, взбро́сить кого/что
  2. (zničit výbuchem) взорва́ть, подорва́ть кого/что
  3. (dát pryč) вы́бросить, вы́кинуть кого/чтоvyhodit odpadky do popelniceвы́бросить му́сор в (му́сорный) бак
  4. hovor.(odstranit někoho) вы́гнать, вы́переть, вы́кинуть когоvyhodit koho z práceуво́лить с рабо́ты
  5. (dostat ven) вы́бросить, вы́кинуть кого/что

Vyskytuje se v

pojistka: Vyhodilo to pojistky.Э́то вы́шибло предохрани́тель.

smetí: vyhodit do smetíвы́бросить в му́сор

dlažba: vyhodit koho na dlažbuвы́бросить кого на у́лицу

kopýtko: vyhodit si z kopýtkaкутну́ть, гульну́ть

povětří: vyhodit co do povětříвзорва́ть что

sedlo: vyhodit koho ze sedla zbavit postaveníвы́вести кого из игры́, обойти́ кого

ulice: vyhodit koho na uliciвы́бросить/вы́кинуть на у́лицу кого