Hlavní obsah

hodit

Vyskytuje se v

gala: hodit se do galaвы́рядиться

hodit se: Hodí se k sobě.Они́ подхо́дят друг к дру́гу.

schránka: hodit dopis do schránkyбро́сить письмо́ в я́щик

záda: hodit batoh na zádaвски́нуть рюкза́к на́ спину

flinta: hodit flintu do žitaсложи́ть ору́жие

hodit sebou: hovor. Hoďte sebou! pospíšit siПоторопи́тесь!

mašle: hodit si mašliвлезть в пе́тлю

paluba: hodit koho/co přes palubuвы́кинуть за борт кого/что

přes, přese: hodit koho přes palubuвы́кинуть за борт

ručník: hodit ručník do ringuсда́ться

rukavice: hodit komu rukaviciбро́сить кому перча́тку

sem: To se sem nehodí.Вот э́то сюда́ не подхо́дит.

šlofík: dát/hodit si šlofíkaвздремну́ть, всхрапну́ть, зада́ть храпака́

žito: hodit flintu do žita vzdát seсложи́ть ору́жие, опуска́ть ру́ки

борт: hodit koho/co přes palubu, zbavit se koho/čehoвы́кинуть/вы́бросить за борт кого/что

подбро́сить: hodit si korunou подбро́сить моне́ту

бро́сить: hodit míčem/granátemбро́сить мяч/грана́ту

взгляд: hovor. mrknout (se), kouknout se, hodit oko na koho/coбро́сить взгляд на кого/что

опусти́ть: hodit dopis do schránkyопусти́ть письмо́ в я́щик

пострада́ть: Při nehodě bylo zraněno...В ДТП пострада́ли...

ка́мень: hodit po kom kamenem, odsoudit koho броса́ть ка́мнем в кого

удо́бно: Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?Удо́бно ли э́то сказа́ть?

у́дочка: (na)hodit udičku, sondovat, zkoušet coзаки́нуть/забро́сить у́дочку

hodit: hodit batoh na zádaвски́нуть рюкза́к на спи́ну