Hlavní obsah

ключ

Podstatné jméno, rod mužský-а́

  1. klíč na zamykání
  2. klíč na matice
  3. přen.klíč k řešení, šifře ap.
  4. hud.klíč houslový ap.

Podstatné jméno, rod mužský-а́

  1. стро́ить/сдать дом под ключ stavět dům na klíč

Vyskytuje se v

басо́вый: басо́вый ключbasový klíč

скрипи́чный: скрипи́чный ключhouslový klíč

тру́бный: тру́бный ключhasák, francouzský klíč

под: строи́тельство под ключstavby na klíč

aktivační: активацио́нный ключvýp. aktivační klíč

basový: басо́вый ключbasový klíč

francouzský: францу́зский/универса́льный ключfrancouzský klíč

houslový: скрипи́чный ключhouslový klíč

klíč: англи́йский ключpatentní klíč

klíček: ключ (замка́) зажига́нияklíček od zapalování

maticový: га́ечный ключtech. maticový klíč

stavba: строи́тельство под ключstavba na klíč

univerzální: о́бщий ключ, универса́льная отмы́чкаuniverzální klíč

violový: альто́вый ключviolový klíč

vrcholový: ключstav. vrcholový klenák

cinkání: звя́кание ключе́йcinkání klíčů

recepce: Ключ оста́вьте у администра́тора.Klíč nechejte na recepci.

svazek: свя́зка ключе́йsvazek klíčů

západ: запере́ть на два оборо́та ключа́zamknout na dva západy

ключ: стро́ить/сдать дом под ключstavět dům na klíč