Hlavní obsah

pomocí

Vyskytuje se v

humanitární: humanitární pomocгуманита́рная по́мощь

nabídnout: nabídnout pomocпредложи́ть по́мощь, подста́вить плечо́

pomoct si: Nemohu si pomoci, ale vůbec se mi nelíbí.Я не могу́ удержа́ться, но он мне во́все не нра́вится.

rychlý: rychlá lékařská pomocско́рая (медици́нская по́мощь)

vůz: vůz rychlé lékařské pomociмаши́на ско́рой по́мощи

zdravotnický: rychlá zdravotnická pomocско́рая медици́нская по́мощь

konvoj: konvoj s humanitární pomocíконво́й с гуманита́рной по́мощью

křik: křik o pomocкрик о по́мощи

materiální: poskytnout materiální pomocоказа́ть материа́льную по́мощь

moct: Mohl byste mi pomoci?Вы не могли́ бы мне помо́чь?

nechat: nechat koho bez pomociоста́вить кого без по́мощи

neposkytnout: neposkytnout první pomocне оказа́ть пе́рвую по́мощь

plout: plout pomocí veselплыть на вёслах

počítat: počítat s pomocíрассчи́тывать на по́мощь

poděkovat: poděkovat se za pomocотказа́ться от по́мощи

pomoct: pomoci vylézt komuподсади́ть кого

poskytnutí: poskytnutí první pomociоказа́ние пе́рвой по́мощи

poskytovat: poskytovat pomocока́зывать по́мощь

potřebovat: Potřebuji vaši pomoc.Мне нужна́ ва́ша по́мощь.

přijít: Pomoc přišla včas.По́мощь прибы́ла во́время.

přivolat: přivolat pomocпризва́ть на по́мощь

sousedský: sousedská pomocсосе́дская по́мощь

volání: volání o pomocзов (о) по́мощи, призы́в на по́мощь

volat: volat o pomocзвать на по́мощь

zavolat: zavolat o pomocвы́звать на по́мощь

žádat: žádat o pomocпроси́ть о по́мощи

jaký: Jaká pomoc! nedá se nic dělatЧто же де́лать!, Ничего́ не поде́лаешь!

pomoc: s pomocí koho/čehoс по́мощью, при по́мощи кого/чего