Hlavní obsah

pomoci

Vyskytuje se v

humanitární: гуманита́рная по́мощьhumanitární pomoc

nabídnout: предложи́ть по́мощь, подста́вить плечо́nabídnout pomoc

pomoct si: Помоги́ себе́ сам!Pomoz si sám!

rychlý: ско́рая (медици́нская по́мощь)rychlá lékařská pomoc

vůz: маши́на ско́рой по́мощиvůz rychlé lékařské pomoci

zdravotnický: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá zdravotnická pomoc

konvoj: конво́й с гуманита́рной по́мощьюkonvoj s humanitární pomocí

křik: крик о по́мощиkřik o pomoc

materiální: оказа́ть материа́льную по́мощьposkytnout materiální pomoc

moct: Вы не могли́ бы мне помо́чь?Mohl byste mi pomoci?

nechat: оста́вить кого без по́мощиnechat koho bez pomoci

neposkytnout: не оказа́ть пе́рвую по́мощьneposkytnout první pomoc

plout: плыть на вёслахplout pomocí vesel

počítat: рассчи́тывать на по́мощьpočítat s pomocí

poděkovat: отказа́ться от по́мощиpoděkovat se za pomoc

pomoct: Разреши́те вам помо́чь?Dovolíte, abych vám pomohl?

poskytnutí: оказа́ние пе́рвой по́мощиposkytnutí první pomoci

poskytovat: ока́зывать по́мощьposkytovat pomoc

potřebovat: Мне нужна́ ва́ша по́мощь.Potřebuji vaši pomoc.

přijít: По́мощь прибы́ла во́время.Pomoc přišla včas.

přivolat: призва́ть на по́мощьpřivolat pomoc

sousedský: сосе́дская по́мощьsousedská pomoc

volání: зов (о) по́мощи, призы́в на по́мощьvolání o pomoc

volat: звать на по́мощьvolat o pomoc

zavolat: вы́звать на по́мощьzavolat o pomoc

žádat: проси́ть о по́мощиžádat o pomoc

jaký: Что же де́лать!, Ничего́ не поде́лаешь!Jaká pomoc! nedá se nic dělat

sedlo: помо́чь кому заня́ть про́чное положе́ниеpřen. pomoct komu do sedla k moci

медици́нский: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá lékařská pomoc

плечо́: подста́вить плечо́nabídnout pomoc

по́мощь: оказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomoc

ско́рый: ско́рая (медици́нская по́мощь)záchranka, rychlá zdravotnická pomoc

в: в по́мощьna pomoc

вы́ручить: вы́ручить из беды́ когоpomoci z neštěstí komu

звать: звать на по́мощьvolat o pomoc

оказа́ть: оказа́ть по́мощьposkytnout pomoc

отказа́ть: отказа́ть в по́мощиodmítnout pomoc

прибе́гнуть: прибе́гнуть к по́мощи когоobrátit se na koho (s prosbou o pomoc)

pomoc: с по́мощью, при по́мощи кого/чегоs pomocí koho/čeho