Hlavní obsah

оказа́ть

Dokonavé sloveso-ажу́, -а́жешь; -а́занный

  1. prokázat, projevit, poskytnoutоказа́ть по́мощьposkytnout pomocоказа́ть влия́ниеovlivnitоказа́ть сопротивле́ниеodporovatоказа́ть дове́риеdůvěřovatоказа́ть внима́ниеvěnovat pozornost
  2. zast.projevit, ukázat

Vyskytuje se v

любе́зность: оказа́ть кому любе́зностьprokázat komu laskavost

по́мощь: оказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomoc

pocta: возда́ть/оказа́ть честь/по́честь комуvzdát/prokázat komu poctu

pomoc: оказа́ть пе́рвую по́мощьmed. poskytnout první pomoc

čest: оказа́ть честьprokázat čest

důvěra: оказа́ть дове́рие комуdát důvěru komu

laskavost: оказа́ть любе́зность кому, сде́лать одолже́ние комуprokázat laskavost komu

materiální: оказа́ть материа́льную по́мощьposkytnout materiální pomoc

neposkytnout: не оказа́ть пе́рвую по́мощьneposkytnout první pomoc

odpor: оказа́ть сопротивле́ниеpostavit se na odpor

postavit se: оказа́ть сопротивле́ниеpostavit se na odpor

projevit: оказа́ть сме́лостьprojevit odvahu

prokázat: оказа́ть любе́зность комуprokázat laskavost komu

přednost: пропусти́ть же́нщину (вперёд), оказа́ть предпочте́ние же́нщинеdát přednost ženě při vcházení

vzmoct se: оказа́ть сопротивле́ниеvzmoci se na odpor

zatčení: оказа́ть сопротивле́ние при аре́стеklást odpor při zatčení

оказа́ть: оказа́ть по́мощьposkytnout pomoc