Hlavní obsah

по́мощь

Podstatné jméno, rod ženský

  • pomocоказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomocско́рая по́мощьzáchranná služba, pohotovostпротяну́ть ру́ку по́мощиpodat pomocnou ruku

Podstatné jméno, rod ženský

  1. материа́льная по́мощь materiální pomoc
  2. с по́мощью кого/чего za pomoci koho/čeho, díky komu/čemu
  3. при по́мощи кого/чего (s) pomocí, za pomoci koho/čeho, díky komu/čemu

Vyskytuje se v

по́мощь: материа́льная по́мощьmateriální pomoc

медици́нский: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá lékařská pomoc

неотло́жный: неотло́жная медици́нская по́мощьpohotovostní lékařská služba

ско́рый: ско́рая (медици́нская по́мощь)záchranka, rychlá zdravotnická pomoc

в: в по́мощьna pomoc

звать: звать на по́мощьvolat o pomoc

оказа́ть: оказа́ть по́мощьposkytnout pomoc

отказа́ть: отказа́ть в по́мощиodmítnout pomoc

прибе́гнуть: прибе́гнуть к по́мощи когоobrátit se na koho (s prosbou o pomoc)

humanitární: гуманита́рная по́мощьhumanitární pomoc

nabídnout: предложи́ть по́мощь, подста́вить плечо́nabídnout pomoc

péče: лече́бно-профилакти́ческая по́мощьpreventivní péče

podpora: социа́льное посо́бие, социа́льная по́мощьsociální podpora

pomoc: с по́мощью, при по́мощи кого/чегоs pomocí koho/čeho

rychlý: ско́рая (медици́нская по́мощь)rychlá lékařská pomoc

služba: неотло́жная медици́нская по́мощьlékařská pohotovostní služba

vůz: маши́на ско́рой по́мощиvůz rychlé lékařské pomoci

zdravotnický: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá zdravotnická pomoc

ambulance: вы́звать ско́рую (по́мощь)zavolat ambulanci

konvoj: конво́й с гуманита́рной по́мощьюkonvoj s humanitární pomocí

křik: крик о по́мощиkřik o pomoc

materiální: оказа́ть материа́льную по́мощьposkytnout materiální pomoc

nechat: оста́вить кого без по́мощиnechat koho bez pomoci

neposkytnout: не оказа́ть пе́рвую по́мощьneposkytnout první pomoc

počítat: рассчи́тывать на по́мощьpočítat s pomocí

poděkovat: отказа́ться от по́мощиpoděkovat se za pomoc

poskytnutí: оказа́ние пе́рвой по́мощиposkytnutí první pomoci

poskytovat: ока́зывать по́мощьposkytovat pomoc

potřebovat: Мне нужна́ ва́ша по́мощь.Potřebuji vaši pomoc.

přijít: По́мощь прибы́ла во́время.Pomoc přišla včas.

přivolat: призва́ть на по́мощьpřivolat pomoc

sanitní: маши́на ско́рой по́мощиsanitní vozidlo

sousedský: сосе́дская по́мощьsousedská pomoc

volání: зов (о) по́мощи, призы́в на по́мощьvolání o pomoc

volat: звать на по́мощьvolat o pomoc

záchranný: ста́нция ско́рой по́мощиzáchranná stanice

zavolat: вы́звать на по́мощьzavolat o pomoc

žádat: проси́ть о по́мощиžádat o pomoc

pomocný: протяну́ть кому ру́ку по́мощиpodat komu pomocnou ruku

каре́та: каре́та ско́рой по́мощиambulance, sanitka