Hlavní obsah

volání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (křik) зов, крик, (о́)клик
  2. (telef. hovor) звоно́к, вы́зовmístní voláníме́стный звоно́кvolání do zahraničíмеждунаро́дный звоно́кpříchozí/odchozí voláníвходя́щий/исходя́щий звоно́к/вы́зовtísňové voláníсро́чный звоно́к
  3. (přivolávání) зов чего о чём, призы́в на чтоvolání o pomocзов (о) по́мощи, призы́в на по́мощь

Vyskytuje se v

nouzový: nouzové voláníсро́чный телефо́нный звоно́к

tísňový: tísňové voláníэ́кстренный вы́зов, сро́чный звоно́к, звоно́к в слу́жбу спасе́ния

účet: volat na účet volanéhoзвони́ть за счёт вызыва́емого абоне́нта

pohotovost: volat pohotovostвызыва́ть неотло́жку

pomoc: volat o pomocкрича́ть о по́мощи

představit si: Představ si, že mi volá každý den!Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!

volat: Kdo volá?Кто звони́т?

вы́зов: tísňové voláníэ́кстренный вы́зов

э́кстренный: tísňové voláníэ́кстренный вы́зов

дава́ть: volat, telefonovat komuдава́ть звоно́к

звать: volat o pomocзвать на по́мощь

звоно́к: bezplatné voláníбеспла́тный звоно́к

поступи́ть: Měl jsem telefonát., Volali mi.Мне поступи́л звоно́к.

volání: tísňové voláníсро́чный звоно́к