Hlavní obsah

вы́зов

Vyskytuje se v

э́кстренный: tísňové voláníэ́кстренный вы́зов

hovor: místní/meziměstský hovorме́стный/междугоро́дный вы́зов

tísňový: tísňové voláníэ́кстренный вы́зов, сро́чный звоно́к, звоно́к в слу́жбу спасе́ния

buzení: buzení po telefonuвы́зов-побу́дка

předvolání: předvolání k souduвы́зов в суд, суде́бная пове́стка

volání: příchozí/odchozí voláníвходя́щий/исходя́щий звоно́к/вы́зов

výzva: dostavit se na výzvuприбы́ть по вы́зову

vyzvání: Nevstupujte bez vyzvání!Без вы́зова не входи́ть!

zvednout: přen. zvednout (hozenou) rukaviciприня́ть вы́зов, подня́ть перча́тку

вы́зов: tísňové voláníэ́кстренный вы́зов