Hlavní obsah

звоно́к

Podstatné jméno, rod mužský-нка́

  1. zvonek u dveří ap.
  2. zvonění, zvukový signálот звонка́ до звонка́od začátku do konce
  3. hovor.telefonát, (telefonický) hovor, voláníбеспла́тный звоно́кbezplatné voláníмеждугоро́дний звоно́кmeziměstský hovorМне поступи́л звоно́к.Měl jsem telefonát., Volali mi.

Vyskytuje se v

звоно́к: od začátku do konceот звонка́ до звонка́

исходя́щий: odchozí hovorисходя́щий звоно́к

согла́сный: neznělé/znělé souhláskyглухи́е/зво́нкие согла́сные

дава́ть: volat, telefonovat komuдава́ть звоно́к

дать: zavolat, zatelefonovat komuдать звоно́к

поступи́ть: Měl jsem telefonát., Volali mi.Мне поступи́л звоно́к.

уро́к: zvonek na hodinu/na přestávkuзвоно́к на уро́к/с уро́ка

hláska: znělé/neznělé hláskyзво́нкие/глухи́е зву́ки

hovor: příchozí/odchozí hovorвходя́щий/исходя́щий звоно́к

konferenční: konferenční hovorконфере́нц-звоно́к, конфере́нц-связь

nouzový: nouzové voláníсро́чный телефо́нный звоно́к

souhláska: znělé/neznělé souhláskyзво́нкие/глухи́е согла́сные

tísňový: tísňové voláníэ́кстренный вы́зов, сро́чный звоно́к, звоно́к в слу́жбу спасе́ния

volání: tísňové voláníсро́чный звоно́к

zmeškaný: zmeškaný hovorпропу́щенный звоно́к

telefonický: přerušit telefonický hovorоборва́ть звоно́к

volaný: hovor na účet volanéhoзвоно́к за счёт вызыва́емого абоне́нта

vyzváněcí: vyzváněcí melodieмело́дия звонка́

zavolání: Čekám na tvé zavolání.Я жду твоего́ звонка́.

зво́нкий: znělá souhláskaзво́нкий согла́сный (звук)