Hlavní obsah

poskytnutí

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

interview: poskytnout komu interviewдать интервью́ кому

pomoc: med. poskytnout první pomocоказа́ть пе́рвую по́мощь

záruka: poskytnout záruky na coдать/предоста́вить гара́нтии на что

azyl: poskytnout komu politický azylпредоста́вить полити́ческое убе́жище кому

informace: poskytnout informaciпредста́вить информа́цию

materiální: poskytnout materiální pomocоказа́ть материа́льную по́мощь

neposkytnout: neposkytnout první pomocне оказа́ть пе́рвую по́мощь

neposkytnutí: neposkytnutí informaceнепредоставле́ние информа́ции

poskytnout: poskytnout úvěr/slevuпредоста́вить креди́т/ски́дку

poskytnout: poskytnout přístřešíприюти́ть

přístřeší: poskytnout přístřeší komuприюти́ть кого

půjčka: poskytnout půjčkuдать взаймы́, вы́дать ссу́ду

rozhovor: poskytnout komu rozhovorдать кому интервью́

úvěr: poskytnout úvěrпредоста́вить креди́т

poskytnout: poskytnout ochranu komuвзять кого под защи́ту

poskytnout: poskytnout svědectví u souduда(ва́)ть показа́ние (суду́)

по́мощь: оказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomoc

гара́нтия: дать гара́нтиюposkytnout záruku

оказа́ть: оказа́ть по́мощьposkytnout pomoc