Hlavní obsah

poskytnout

Vyskytuje se v

interview: poskytnout komu interviewдать интервью́ кому

pomoc: med. poskytnout první pomocоказа́ть пе́рвую по́мощь

záruka: poskytnout záruky na coдать/предоста́вить гара́нтии на что

azyl: poskytnout komu politický azylпредоста́вить полити́ческое убе́жище кому

informace: poskytnout informaciпредста́вить информа́цию

materiální: poskytnout materiální pomocоказа́ть материа́льную по́мощь

neposkytnout: neposkytnout první pomocне оказа́ть пе́рвую по́мощь

přístřeší: poskytnout přístřeší komuприюти́ть кого

půjčka: poskytnout půjčkuдать взаймы́, вы́дать ссу́ду

rozhovor: poskytnout komu rozhovorдать кому интервью́

úvěr: poskytnout úvěrпредоста́вить креди́т

по́мощь: оказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomoc

гара́нтия: дать гара́нтиюposkytnout záruku

оказа́ть: оказа́ть по́мощьposkytnout pomoc