Hlavní obsah

věnovat

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  1. (poskytnout, obětovat) удели́ть/уделя́ть, предоста́вить/предоставля́ть, посвяти́ть/посвяща́ть что кому/чемуVěnujte mi prosím pozornost!Прошу́ внима́ния!, Удели́те мне внима́ние!věnovat čas čemuудели́ть/уделя́ть вре́мя, посвяти́ть/посвяща́ть вре́мя кому/чему
  2. (darovat) (по)дари́ть, преподнести́/преподноси́ть, вручи́ть/вруча́ть что кому
  3. (určit) предназна́чить/предназнача́ть для кого/чего

Vyskytuje se v

plavání: věnovat se plaváníзанима́ться пла́ванием

pozornost: věnovat pozornost komu/čemuобраща́ть внима́ние на кого/что, замеча́ть кого/что

věnovat se: věnovat se sportuзанима́ться спо́ртом

zvláštní: věnovat čemu zvláštní pozornostудели́ть чему осо́бое внима́ние

мину́точка: Мину́т(оч)ку!Chvilku strpení!, Věnujte mi prosím pozornost!

оказа́ть: оказа́ть внима́ниеvěnovat pozornost