Hlavní obsah

rozhovor

Vyskytuje se v

autorizovat: autorizovat rozhovorсогласова́ть интервью́

důvěrný: důvěrný rozhovorзадуше́вный разгово́р

on-line: on-line rozhovorонла́йновое интервью́

přerušit: přerušit řečníka/rozhovorпереби́ть ора́тора/разгово́р

tajný: tajný rozhovorсекре́тный разгово́р

ztratit: ztratit nit rozhovoruпотеря́ть нить разгово́ра

обрати́ть: обрати́ть разгово́р к чемуzavést rozhovor na co

кру́пный: кру́пный разгово́рdůležitý rozhovor

серьёзный: серьёзный разгово́рdůležitý rozhovor

расчи́стить: расчи́стить по́ле для перегово́ровpřipravit půdu pro rozhovory