Hlavní obsah

rozhovor

Vyskytuje se v

autorizovat: согласова́ть интервью́autorizovat rozhovor

důvěrný: задуше́вный разгово́рdůvěrný rozhovor

on-line: онла́йновое интервью́on-line rozhovor

přehrát: записа́ть на плёнку разгово́рpřehrát na pásek rozhovor

přerušit: переби́ть ора́тора/разгово́рpřerušit řečníka/rozhovor

tajný: секре́тный разгово́рtajný rozhovor

ztratit: потеря́ть нить разгово́раztratit nit rozhovoru

обрати́ть: обрати́ть разгово́р к чемуzavést rozhovor na co

кру́пный: кру́пный разгово́рdůležitý rozhovor

серьёзный: серьёзный разгово́рdůležitý rozhovor

расчи́стить: расчи́стить по́ле для перегово́ровpřipravit půdu pro rozhovory

rozhovor: дать кому интервью́poskytnout komu rozhovor