Hlavní obsah

медици́нский

Vyskytuje se v

вскры́тие: суде́бно-медици́нское вскры́тиеsoudní pitva

неотло́жный: неотло́жная медици́нская по́мощьpohotovostní lékařská služba

но́жницы: портно́вские/садо́вые/медици́нские но́жницыkrejčovské/zahradnické/zdravotnické nůžky

обслу́живание: медици́нское обслу́живаниеlékařská péče

пия́вка: пия́вка медици́нская обыкнове́ннаяpijavka lékařská

ско́рый: ско́рая (медици́нская по́мощь)záchranka, rychlá zdravotnická pomoc

осмо́тр: медици́нский осмо́трlékařská prohlídka, vyšetření

спра́вка: медици́нская спра́вкаlékařské potvrzení

факульте́т: медици́нский факульте́тlékařská fakulta

expertiza: суде́бная/медици́нская эксперти́заsoudní/lékařská expertiza

lékařský: медици́нский факульте́тlékařská fakulta

osvědčení: медици́нская спра́вкаlékařské osvědčení

péče: медици́нское обслу́живаниеlékařská péče

pitva: суде́бно-медици́нское вскры́тиеsoudní pitva

rychlý: ско́рая (медици́нская по́мощь)rychlá lékařská pomoc

služba: неотло́жная медици́нская по́мощьlékařská pohotovostní služba

středisko: медици́нский пункт, hovor. медпу́нктzdravotní středisko

zákrok: медици́нское вмеша́тельствоlékařský zákrok

zdravotní: здравпу́нкт, медици́нский пунктzdravotní středisko

zdravotnický: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá zdravotnická pomoc

zpráva: медици́нская спра́вкаlékařská zpráva

elastický: медици́нские эласти́чные чулки́zdravotní elastické punčochy

fakulta: филосо́фский/медици́нский/юриди́ческий/педагоги́ческий факульте́тfilosofická/lékařská/právnická/pedagogická fakulta

instrument: медици́нский инструме́нтlékařský instrument

kontrola: медици́нский осмо́трmed. lékařská kontrola

lůžko: (медици́нская) ката́лкаtransportní lůžko pro pacienty

nůžky: портно́вские/садо́вые/медици́нские но́жницыkrejčovské/zahradnické/zdravotnické nůžky

potvrzení: медици́нская спра́вка, медспра́вкаlékařské potvrzení

špička: медици́нские свети́лаlékařské špičky

медици́нский: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá lékařská pomoc