Hlavní obsah

при

Předložka

  1. u, vedle koho/čeho, při kom/čem
  2. při čem škole ap.быть при деньга́хbýt při penězích
  3. za čeho vlády ap., při čem neúspěchu ap.

Vyskytuje se v

дверь: при закры́тых дверя́хza zavřenými dveřmi jednání ap.

закры́тый: при закры́тых дверя́хza zavřenými dveřmi, neveřejně

оста́ться: оста́ться при своём мне́нииdržet se svého názoru, stát si za svým

по́мощь: при по́мощи кого/чего(s) pomocí, za pomoci koho/čeho, díky komu/čemu

посре́дство: при посре́дстве кого/чегоprostřednictvím čeho

усло́вие: при усло́вии чегоza předpokladu

учёт: при учёте чегоpokud uvážíme co, při uvážení, při zvážení čeho

царь: при царе́ Горо́хеvelmi dávno

что: ни при чёмnetýká se to koho

э́тот: при э́томa přitom, ještě také, zároveň také

обстоя́тельство: при стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

пере́ть: пере́ть на свои́х двои́хjít po svých

свеча́: при свеча́хpři svíčkách večeře ap.

де́ньги: не при деньга́х ктоnemít peníze, být švorc

определённый: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

постпре́дство: постпре́дство при ООНstálé zastoupení při OSN

при: быть при деньга́хbýt při penězích

пи́ковый: оста́ться при пи́ковом интере́сеpřijít zkrátka, ostrouhat, vyjít naprázdno

возмо́жность: при пе́рвой возмо́жностиpři první příležitosti