Hlavní obsah

при

Předložka

  1. u, vedle koho/čeho, při kom/čem
  2. při čem škole ap.быть при деньга́хbýt při penězích
  3. za čeho vlády ap., při čem neúspěchu ap.

Vyskytuje se v

возмо́жность: при пе́рвой возмо́жностиpři první příležitosti

дверь: при закры́тых дверя́хza zavřenými dveřmi jednání ap.

дверь: при откры́тых дверя́хotevřeně, veřejně

закры́тый: при закры́тых дверя́хza zavřenými dveřmi, neveřejně

оста́ться: оста́ться при своём мне́нииdržet se svého názoru, stát si za svým

по́мощь: при по́мощи кого/чего(s) pomocí, za pomoci koho/čeho, díky komu/čemu

посре́дство: при посре́дстве кого/чегоprostřednictvím čeho

усло́вие: при усло́вии чегоza předpokladu

учёт: при учёте чегоpokud uvážíme co, při zvážení čeho

царь: при царе́ Горо́хеvelmi dávno

что: ни при чёмnetýká se to koho

э́тот: при э́томa přitom, ještě také, zároveň také

жизнь: при жи́зниza života

обстоя́тельство: при стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

свеча́: при свеча́хpři svíčkách večeře ap.

де́ньги: не при деньга́х ктоnemít peníze, být švorc

определённый: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

Пётр: при Петре́ Iza (vlády) Petra I

постпре́дство: постпре́дство при ООНstálé zastoupení při OSN

тут: Я тут ни при чём.Nemám s tím nic společného.

что: Я тут ни при чём.Mě se to netýká.

пи́ковый: оста́ться при пи́ковом интере́сеpřijít zkrátka, ostrouhat, vyjít naprázdno