Hlavní obsah

возмо́жность

Podstatné jméno, rod ženský

  1. дать возмо́жность dát možnost čeho, umožnit komu coдать возмо́жность учи́ться комуumožnit studium komu
  2. име́ть возмо́жность mít možnost
  3. по (ме́ре) возмо́жности podle možností, pokud možnoПомога́ет по возмо́жности.Pomáhá, jak může.
  4. при пе́рвой возмо́жности při první příležitosti

Vyskytuje se v

исключи́ть: исключи́ть возмо́жность оши́бкиvyloučit chyby

nedostatek: за неиме́нием возмо́жностиz nedostatku příležitostí

handicapovaný: лю́ди с ограни́ченными возмо́жностямиhandicapovaní lidé

chyba: исключи́ть возмо́жность оши́бкиvyloučit chyby

možnost: возмо́жность оши́бкиmožnost omylu

netušený: непредви́денные возмо́жностиnetušené možnosti

počítat: предусма́тривать возмо́жностьpočítat s možností

propást: упусти́ть возмо́жностьpropást příležitost

vyčerpat: испо́льзовать/исче́рпать все возмо́жностиvyčerpat všechny možnosti

chopit se: ухвати́ться за возмо́жностьchopit se příležitosti

pačesy: схвати́ть возмо́жность за хвостpopadnout příležitost za pačesy

podle: по возмо́жностиpodle možnosti

возмо́жность: дать возмо́жность учи́ться комуumožnit studium komu