Hlavní obsah

возмо́жность

Podstatné jméno, rod ženský

  1. дать возмо́жность dát možnost čeho, umožnit komu coдать возмо́жность учи́ться комуumožnit studium komu
  2. име́ть возмо́жность mít možnost
  3. по (ме́ре) возмо́жности podle možností, pokud možnoПомога́ет по возмо́жности.Pomáhá, jak může.
  4. при пе́рвой возмо́жности při první příležitosti

Vyskytuje se v

исключи́ть: исключи́ть возмо́жность оши́бкиvyloučit chyby

nedostatek: z nedostatku příležitostíза неиме́нием возмо́жности

handicapovaný: handicapovaní lidéлю́ди с ограни́ченными возмо́жностями

chyba: vyloučit chybyисключи́ть возмо́жность оши́бки

možnost: možnost omyluвозмо́жность оши́бки

možnost: hranice lidských možnostíпреде́л челове́ческих возмо́жностей

netušený: netušené možnostiнепредви́денные возмо́жности

počítat: počítat s možnostíпредусма́тривать возмо́жность

propást: propást příležitostупусти́ть возмо́жность

vyčerpat: vyčerpat všechny možnostiиспо́льзовать/исче́рпать все возмо́жности

chopit se: chopit se příležitostiухвати́ться за возмо́жность

pačesy: popadnout příležitost za pačesyсхвати́ть возмо́жность за хвост

podle: podle možnostiпо возмо́жности