Hlavní obsah

возмо́жность

Vyskytuje se v

исключи́ть: vyloučit chybyисключи́ть возмо́жность оши́бки

nedostatek: z nedostatku příležitostíза неиме́нием возмо́жности

handicapovaný: handicapovaní lidéлю́ди с ограни́ченными возмо́жностями

chyba: vyloučit chybyисключи́ть возмо́жность оши́бки

možnost: možnost omyluвозмо́жность оши́бки

netušený: netušené možnostiнепредви́денные возмо́жности

počítat: počítat s možnostíпредусма́тривать возмо́жность

propást: propást příležitostупусти́ть возмо́жность

vyčerpat: vyčerpat všechny možnostiиспо́льзовать/исче́рпать все возмо́жности

chopit se: chopit se příležitostiухвати́ться за возмо́жность

pačesy: popadnout příležitost za pačesyсхвати́ть возмо́жность за хвост

podle: podle možnostiпо возмо́жности

возмо́жность: umožnit studium komuдать возмо́жность учи́ться кому