Hlavní obsah

možnost

Vyskytuje se v

mez: в преде́лах допусти́могоv mezích možností

jedinečný: исключи́тельный слу́чайjedinečná možnost

netušený: непредви́денные возмо́жностиnetušené možnosti

počítat: предусма́тривать возмо́жностьpočítat s možností

vyčerpat: испо́льзовать/исче́рпать все возмо́жностиvyčerpat všechny možnosti

podle: по возмо́жностиpodle možnosti

možnost: возмо́жность оши́бкиmožnost omylu