Hlavní obsah

обстоя́тельство

Podstatné jméno, rod střední

  1. okolnost, skutečnost, jevстече́ние обстоя́тельствshoda okolností
  2. обстоя́тельства okolnosti, podmínkyпри стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

обстоя́тельство: обстоя́тельстваokolnosti, podmínky

стече́ние: стече́ние обстоя́тельствshoda okolností

смягча́ющий: смягча́ющие обстоя́тельстваpolehčující okolnosti

давле́ние: реши́ться под давле́нием обстоя́тельствrozhodnout se pod tlakem okolností

стеснённый: быть в стеснённых обстоя́тельствахbýt v tíživé situaci

náhoda: из-за несча́стного стече́ния обстоя́тельствnešťastnou náhodou

okolnost: благодаря́ стече́нию обстоя́тельствshodou okolností

polehčující: смягча́ющее обстоя́тельствоpolehčující okolnost

poměr: семе́йные обстоя́тельстваrodinné poměry

příslovečný: обстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствияpříslovečné určení místa/času/způsobu

přitěžující: отягча́ющие обстоя́тельстваpráv. přitěžující okolnost

určení: обстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствияpříslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobu

adaptovat: приспосо́биться к обстоя́тельствамadaptovat se na podmínky

shoda: стече́ние обстоя́тельствshoda okolností

záviset: Э́то зави́сит от обстоя́тельств.To závisí na okolnostech.

незави́сящий: по незави́сящим обстоя́тельствамz objektivních příčin