Hlavní obsah

обстоя́тельство

Podstatné jméno, rod střední

  1. okolnost, skutečnost, jevстече́ние обстоя́тельствshoda okolností
  2. обстоя́тельства okolnosti, podmínkyпри стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

обстоя́тельство: обстоя́тельстваokolnosti, podmínky

стече́ние: стече́ние обстоя́тельствshoda okolností

смягча́ющий: смягча́ющие обстоя́тельстваpolehčující okolnosti

давле́ние: реши́ться под давле́нием обстоя́тельствrozhodnout se pod tlakem okolností

стеснённый: быть в стеснённых обстоя́тельствахbýt v tíživé situaci

незави́сящий: по незави́сящим обстоя́тельствамz objektivních příčin