Hlavní obsah

jev

Podstatné jméno, rod mužský

  • явле́ниеatmosférické jevyатмосфери́ческие явле́нияparanormální jevyпаранорма́льные явле́ния/феноме́ны

Vyskytuje se v

pravděpodobnost: mat. pravděpodobnost jevuвероя́тность явле́ния

slapový: slapové jevyприли́вные явле́ния

různorodý: různorodé jevyмногообра́зные явле́ния

vzácný: vzácný jevре́дкость, ре́дкое явле́ние

život: Nejevil známky života.Он не подава́л при́знаков жи́зни.

jev: atmosférické jevyатмосфери́ческие явле́ния