Hlavní obsah

okolnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • обстоя́тельствоza těchto okolnostíпри таки́х обстоя́тельствахshodou okolnostíблагодаря́ стече́нию обстоя́тельствpolehčující/přitěžující okolnostсмягча́ющее/отягча́ющее обстоя́тельствоza všech okolnostíпри любы́х обстоя́тельствах

Vyskytuje se v

polehčující: polehčující okolnostсмягча́ющее обстоя́тельство

přitěžující: práv. přitěžující okolnostотягча́ющие обстоя́тельства

shoda: shoda okolnostíстече́ние обстоя́тельств

záviset: To závisí na okolnostech.Э́то зави́сит от обстоя́тельств.

přiznání: Přiznání je polehčující okolnost.Призна́ние облегча́ет вину́.

okolnost: shodou okolnostíблагодаря́ стече́нию обстоя́тельств